Menu Zamknij

Zaproszenie do publikacji w kolejnym numerze Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (nr 1 (98)/2020)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze czasopisma naukowego Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development wydawanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Na łamach czasopisma podejmujemy, przede wszystkim problematykę rozwoju zrównoważonego w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Kolejny numer ukaże się w dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej – na stronie internetowej  https://ojs.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/eunomia. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Redakcja czasopisma wdrożyła platformę OJS (Open Journal System), która posłuży jako oprogramowanie do zarządzania procesem wydawniczym.

Wszystkie artykuły zgłoszone do czasopisma recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów oraz sprawdzane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej w oparciu o najwyższe światowe standardy.

Redakcja czasopisma przestrzega wytycznych określonych przez COPE Committe on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartych w Kodeksie Postępowania COPE.

Obecnie przyjmujemy teksty do kolejnego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development, który ukaże się w 2020 roku. W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, przeglądowych, opiniotwórczych, komunikatów, notek technicznych w języku polskim i angielskim.

Jednocześnie zapraszamy do publikacji artykułów, które były wygłaszane w formie referatów  podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Osoby zainteresowane prezentacją swoich projektów oraz wyników badań zachęcamy  do nadsyłania swoich artykułów do kolejnego numeru czasopisma.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polski i angielskim: do 8 maja

Przekazanie tekstu artykułu: do 25 maja

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami: do 20 czerwca

Dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji: do 6 lipca

Teksty powinny zostać zredagowane zgodnie z wytycznymi dla autorów przyjętym w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (dostępne na stronie internetowej https://ojs.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/eunomia/wytyczne_autorow proszę przesyłać na adres eunomia@pwszrac.pl.

Kontakt:
PWSZ w Raciborzu
Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development
Słowackiego 55
47-400 Racibórz
email: eunomia@pwszrac.pl
 
Rada Naukowa
Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *