Menu Zamknij

Zgłoszenia

II Seminarium EUNOMII
Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe
Bilans – perspektywy – dylematy
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu,
27 października 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie karty zgłoszenia w formie papierowej na adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1

47-400 Racibórz

z dopiskiem:

II Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIIWspółczesny samorząd a organizacje pozarządowe

oraz drogą elektroniczną na adresy e-mail: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl i hk@buzek.pl  

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 września 2023 roku.

Uczestnicy konferencji otrzymają:

  • Materiały konferencyjne,
  • Catering,
  • Publikację książkową (otrzymają autorzy opublikowanych tekstów)

  • Kartę zgłoszenia na konferencję w formie elektronicznej prosimy przesłać przed 15. września 2023 roku na adres: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl  
  • Natomiast teksty artykułów, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej, prosimy przesłać w formie papierowej [wydrukowane] najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 roku na adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1

47-400 Racibórz

z dopiskiem:

II Seminarium czasopisma naukowego EUNOMII „Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe

UWAGA!

  • Zasady redagowania tekstów można znaleźć w załączonej karcie zgłoszenia, a ponadto zostaną przesłane do osób, które nadeślą karty zgłoszenia na adres organizatora.
  • Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
  • Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej.
  • Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
  • O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie.

TERMIN NADSYŁANIA PODPISANYCH I ZESKANOWANYCH ZGŁOSZEŃ I OŚWIADCZEŃ w plikach PDF i WORD do 15.09.2023 r. na adres email: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl