Menu Close

Transfer autorskich praw majątkowych

W chwili przesłania manuskryptu do Redakcji czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development , autor przenosi na rzecz właściciela tj. Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu majątkowe prawa autorskie zgodnie z załączoną Umową. W tym czasie artykuł nie może zostać opublikowany w żadnym innym wydawnictwie do momentu wykorzystania go przez Wydawcę. Po opublikowaniu artykuł pozostaje własnością Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu. Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

Eunomia. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE  DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:  Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa