Menu Zamknij

II Seminarium Eunomii

Szanowni Państwo,

Koleżanki i koledzy,

Drodzy uczestnicy poprzedniej edycji,                          

Po piętnastu latach chcemy kontynuować pasjonującą wymianę poglądów rozpoczętą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w których wzięło dotąd udział kilkudziesięciu naukowców z różnych ośrodków akademickich z całego kraju oraz przedstawiciele i działacze organizacji pozarządowych. Dyskusje podczas konferencji zaowocowały wydaniem monografii, które otrzymali uczestnicy dyskursu i ten aspekt także chcemy powtórzyć.

W tej edycji chcemy przeprowadzić interdyscyplinarne dyskusje programowe i tematyczne dotyczące aktywności obywatelskiej na Ziemi Raciborskiej. Prace będą prowadzone w zespołach problemowych, specjalnie powołanych na tę okoliczność. 

Celem seminarium jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy animatorami życia publicznego, zaangażowanymi w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, skupionymi w organizacjach pozarządowych z przedstawicielami świata nauki. Ważne będzie także określenie roli współczesnego samorządu w relacjach z organizacjami pozarządowymi. Ponadto istotna będzie dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją idei społeczeństwa obywatelskiego.

Proponujemy wymianę poglądów na tematy:

 • Organizacje pozarządowe i ich rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 • Ekologia a ochrona środowiska;
 • Pomoc społeczna a praca socjalna;
 • Kultura fizyczna i sport;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne aktywności seniorów;
 • Społeczeństwo obywatelskie;
 • Edukacja;
 • Polityka społeczna państwa a rozwój społeczeństwa biznesu;
 • Ekonomia i sfera finansów;
 • Kultura;
 • Programy etyczne a standardy odpowiedzialności biznesu czy organizacji;
 • Bezpieczeństwo: narodowe, pożarowe, powodziowe, energetyczne, żywnościowe, społeczne, ekonomiczne etc.;
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

Z wyrazami szacunku

Dr  Paweł Strózik, JM Rektor ANS w Raciborzu