Menu Zamknij

Komitet

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMII
oraz 
Konferencja Studenckich Kół Naukowych –
Konstruowanie społeczeństwa wiedzy
w aspekcie aktywności studenckich kół naukowych
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu,
15 marca 2024 r.

Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu,

Redakcja czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych w Zabrzu

Dr Paweł Strózik, prof. Uczelni, JM. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – przewodniczący

Prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Krzysztof Zuba, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Jarosław Cholewa, ANS w Raciborzu, prof. AWF Katowice

Dr hab. Robert Geisler, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Leszek Karczewski, em. prof. Politechniki Opolskiej

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Piotr Olender, ANS w Raciborzu

Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, ANS w Raciborzu

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Uczelni, Dyrektor Instytutu Architektury ANS w Raciborzu

Dr Dariusz Chojecki, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych ANS w Raciborzu

Dr Ilona Gembalczyk, prof. Uczelni, ANS w Raciborzu

Dr Henryk A. Kretek, Politechnika Śląska, ANS w Raciborzu

Dr Joanna Stojer-Polańska, ANS w Raciborzu

Dr Andrzej Widota, ANS w Raciborzu

Dr Zbigniew Wieczorek, ANS w Raciborzu

Dr Henryk A. Kretek (przewodniczący),

Mgr Piotr Mucha (wiceprzewodniczący),

Dr Grzegorz Chrószcz, ANS w Raciborzu

Dr Joanna Stojer-Polańska, ANS w Raciborzu,

Mgr Dorota Mucha,