Menu Zamknij

Instrukcja dla autorów

Półrocznik Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development to czasopismo naukowe otwarte dla pracowników naukowych oraz studentów. Publikuje badania i artykuły poświęcone idei zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest wydawane w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Redakcja przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, przeglądowe, opiniotwórcze, w wydaniu specjalnym, komunikaty, notki techniczne w języku polskim i angielskim.  Zostaną one opublikowane w następujących sekcjach: techniczna, humanistyczna, społeczna, kulturoznawczo-literaturoznawcza, międzynarodowa i studencka.

Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access). Kierujemy się kryteriami określanymi przez organizacje międzynarodowe  Katalog Czasopism o Otwartym Dostępie (Directory of Open Access Journals – DOAJ), Stowarzyszenie Wydawców Open Access (Open Access Scholarly Publishers Association – OASPA).

Artykuły zgłaszane do czasopisma, recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów specjalizujący się w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Szczegółowa procedura recenzowania stosowana przez Redakcję jest udostępniona na stronie internetowej. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana raz w roku.