Menu Zamknij

Lista recenzentów 2018

Recenzenci czasopisma EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – 2018 rok.

Prof. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. Wojciech Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Dr hab. Robert Geisler, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Leszek Karczewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Politechnika Opolska

Dr hab. Piotr Olender, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Dr inż. Michał Staniszewski, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr Maria Kopsztejn, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Dr Henryk A. Kretek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Dr Katarzyna Rybińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Dr Dariusz Michta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Dr Joanna Wróblewska-Jachna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej