Menu Zamknij

Procedura publikowania

  1. Redakcja przyjmuje artykuły za pośrednictwem skrzynki e-mailowej eunomia@akademiarac.edu.pl
  2. Autor/Autorzy proszeni są o załączenie do wysłanego artykułu  karty zgłoszenia, dzięki której możliwe jest rozpoczęcie procedury oceny artykułu.

Załącznik. Karta zgłoszenia

  1. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji podlega wstępnej ocenie merytorycznej oraz formalnej dokonywanej przez redaktora. Następnie Autor/Autorzy zostaną poinformowani o obowiązku zarejestrowania się przez stronę internetową czasopisma  https://ojs.pwsz.raciborz.edu.pl (opartą na Open Journal Systems).
  2. W dalszej kolejności Autor/Autorzy zgłaszają tekst wraz z metadanymi w systemie Open Journal System.
  3. Wydruki należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Redakcja EUNOMII, 47-400 Racibórz, ul. Akademicka 1. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: eunomia@akademiarac.edu.pl

Czas procedowania manuskryptów

  1. Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena publikacji wynosi 7 dni.
  2. Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja publikacji wynosi 21 dni.
  3. Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 100 dni.