Menu Zamknij

Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca Rady  JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, a następnie członkowie – dr hab. Jarosław Cholewa, dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, doc. dr Jolanta Gabzdyl, dr Katarzyna Rybińska, Redaktor naczelny mgr Piotr Mucha.

Na wstępie przedstawiono członkom Rady Naukowej wynik oceny uzyskanej na podstawie ankiety ewaluacyjnej w bazie ICI Journals Master List 2018.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie Aneksu nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu tj. Zasady funkcjonowania Redakcji czasopism wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

W następnej kolejności poinformowano o planowanej konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu poświęconej tematyce zrównoważonego rozwoju jako przedmiotu badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Omówiono wydanie drugiego numeru 2(97) 2019 czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w czwartym kwartale 2019 r.

Zaplanowano rejestrację czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w Baz-Hum – programie opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych oraz w bibliotece cyfrowej Polona, administrowanej przez Bibliotekę Narodową.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *