Menu Zamknij

Lista recenzentów 2022

Recenzenci czasopisma EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – 2022 rok.

Prof. dr hab. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Prof. dr hab. Lidia Zacharko , Uniwersytet Śląski, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr hab. Jarosław Cholewa, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr hab. Waldemar Czajkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab. Robert Geisler, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Leszek Karczewski, em. prof. Politechniki Opolskiej

Dr hab. Piotr Olender, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr hab.  inż. Bogdan Wysogląd, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr Joanna Cholewa, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Dr Aleksander Kasprzyk, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Dr Maria Kopsztejn, Akademia Humanitas w Sosnowcu

Dr Henryk A. Kretek, Politechnika Śląska, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr Dariusz Michta, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Dr Jacek Pierzchała, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr Andrzej Samołyk, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr inż. Michał Staniszewski, Politechnika Śląska w Gliwicach

Dr Monika Urbanek (Cieślicka), Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Dr Marcin Warchoła, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Dr Andrzej Widota, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu