Menu Zamknij

III Seminarium Eunomii

Szanowni Państwo,

Koleżanki i koledzy,

Drodzy uczestnicy poprzedniej edycji,                          

  • Rozwijają umiejętności interpersonalne umożliwiając studentom rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i pracy w zespole przy realizacji projektów naukowych czy organizacji wydarzeń, pomaga w budowaniu relacji oraz zdobywaniu umiejętności przydatnych w przyszłej pracy.
  • Poszerzają horyzonty naukowe dając studentom możliwość pogłębiania swojej wiedzy w obszarach, które ich interesują poza programem nauczania.
  • Dają praktyczne doświadczenie, bowiem koła naukowe często angażują się w projekty praktyczne, co pozwala studentom zdobywać doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach kiedy to mogą pracować nad projektami badawczymi, tworzyć aplikacje czy udział brać w konkursach, co wzbogaca ich umiejętności praktyczne.
  • Tworzą sieć kontaktów – gdyż bycie częścią koła naukowego umożliwia studentom nawiązywanie kontaktów zarówno z innymi studentami, jak i z profesjonalistami z danej dziedziny, które mogą przyczynić się do przyszłej kariery zawodowej.
  • Inspirują rozwój osobisty bowiem aktywność w kołach naukowych rozwija umiejętności zarządzania czasem, organizacji pracy. To także miejsce, gdzie można spotkać się z osobami o podobnych zainteresowaniach.
  • Ponadto koła naukowe wspierają rozwój społeczności akademickiej pozytywnie wpływając na atmosferę na uczelni, tworząc środowisko, które sprzyja kreatywności, wymianie myśli i współpracy.

Z wyrazami szacunku

Dr  Paweł Strózik, prof. Uczelni, JM Rektor ANS w Raciborzu