Menu Zamknij

Procedura recenzji

Artykuły są poddawane procedurze recenzowania przez niezależnych recenzentów, fachowców i ekspertów w określonych dziedzinach. Wszystkie prace poddawane są wstępnej selekcji pod kątem zgodności tematycznej. Zaakceptowane artykuły są przekazane do dwóch anonimowych recenzentów (double blind review). Recenzja artykułu kończy się wnioskiem recenzenta o dopuszczeniu, odrzuceniu lub dopuszczeniu z poprawkami publikacji. Następnie autor otrzymuje informacje o uwagach recenzentów i decyzji dotyczącej publikacji. W przypadku publikacji, w której niezbędne są poprawki, praca jest odsyłana z sugestiami dokonania zmian proponowanych przez recenzentów i/lub Redakcję czasopisma.


RECENZJA_druk_dla_recenzenta

EUNOMIA_autor Ustosunkowanie się Autora do opinii recenzenta1

EUNOMIA_autor Ustosunkowanie się Autora do opinii recenzenta2

EUNOMIA_autor Ustosunkowanie się Autora do opinii recenzentów