Menu Zamknij

Zgłoszenia

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMII
oraz 
Konferencja Studenckich Kół Naukowych –
Konstruowanie społeczeństwa wiedzy
w aspekcie aktywności studenckich kół naukowych
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu,
15 marca 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie karty zgłoszenia w formie papierowej na adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1

47-400 Racibórz

z dopiskiem:

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMIIKonstruowanie społeczeństwa wiedzy w aspekcie aktywności studenckich kół naukowych

oraz drogą elektroniczną na adresy e-mail: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl i hk@buzek.pl  

Termin zgłoszenia upływa z dniem 30 stycznia 2024 roku.

Uczestnicy konferencji otrzymają:

  • Materiały konferencyjne,
  • Catering,
  • Publikację książkową (otrzymają autorzy opublikowanych tekstów)

  • Kartę zgłoszenia na konferencję w formie elektronicznej prosimy przesłać przed 30. stycznia 2024 roku na adres: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl  lub hk@buzek.pl  
  • Natomiast teksty ewentualnych artykułów, które zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej, prosimy przesłać/przekazać w formie papierowej [wydrukowane] najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2024 roku na adres:

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1

47-400 Racibórz

z dopiskiem:

III Seminarium czasopisma naukowego EUNOMII Konstruowanie społeczeństwa wiedzy w aspekcie aktywności studenckich kół naukowych

TERMIN NADSYŁANIA PODPISANYCH I ZESKANOWANYCH ZGŁOSZEŃ I OŚWIADCZEŃ w plikach PDF i WORD do 30.01.2024 r. na adres email: henryk.kretek@akademiarac.edu.pl  lub hk@buzek.pl