Menu Zamknij

Zaproszenie do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (nr 1 (100)/2021)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze czasopisma naukowego Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (ISSN: 1897-2349 , e-ISSN: 2657-5760) wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Na łamach czasopisma podejmujemy, przede wszystkim problematykę rozwoju zrównoważonego w naukach społecznych, humanistycznych i technicznych.

Kolejny numer ukaże się w dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej – na stronie internetowej https://eunomia.akademiarac.edu.pl/. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Wszystkie artykuły zgłoszone do czasopisma recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów oraz sprawdzane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej w oparciu o najwyższe światowe standardy.

Redakcja czasopisma przestrzega wytycznych określonych przez COPE Committe on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartych w Kodeksie Postępowania COPE.

Uprzejmie informujemy, że czasopismo Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List.

Obecnie przyjmujemy teksty do kolejnego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development, który ukaże się w połowie 2021 roku. W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, przeglądowych, opiniotwórczych, komunikatów, notek technicznych w języku polskim i angielskim.

Jednocześnie zapraszamy do publikacji artykułów, które były wygłaszane w formie referatów podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Osoby zainteresowane prezentacją swoich projektów oraz wyników badań zachęcamy do nadsyłania swoich artykułów do kolejnego numeru czasopisma.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polski i angielskim: do 30 marca 2021 r.

Przekazanie tekstu artykułu: do 19 kwietnia 2021 r.

Teksty powinny zostać zredagowane zgodnie z wytycznymi dla autorów, przyjętymi w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (dostępne na stronie internetowej https://eunomia.akademiarac.edu.pl/en/wytyczne-autorow/).

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development ul. Słowackiego 55 47-400 Racibórz email: eunomia@pwszrac.pl

Rada Naukowa Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *