Menu Zamknij

Eunomia – zaproszenie

EUNOMIA – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Eunomia podejmuje problematykę rozwoju zrównoważonego rozumianego jako nowa doktryna ekonomiczna, której wprowadzenie może zapewnić harmonijny, nienaruszający interesów przyszłych pokoleń rozwój gospodarki w skali globalnej. Doktryna zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich aspektów gospodarki i kultury, stąd badania nad zrównoważonym rozwojem prowadzone są w obrębie wszystkich dyscyplin nauk.

Rozwój zrównoważony implikuje głębokie procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe, wymaga również redefinicji wielu dotychczas obowiązujących pojęć i wartości. Niezwykle  cenna jest więc szeroka dyskusja badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe nad pojęciami, zasadami i zjawiskami wiążącymi się z ideą zrównoważonego rozwoju. Ważna jest również debata środowiska akademickiego nad przyszłym kształtem programów nauczania na różnych szczeblach wspomagającymi wdrażanie zasad zrównoważenia.

Nasze czasopismo ma ambicję stać się znaczącym forum dyskusyjnym nad zasadami zrównoważonego rozwoju, sposobami ich implementacji oraz przełamywaniem nieuchronnych barier w procesie ich wdrażania. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów – pracowników naukowych, doktorantów i studentów do zgłaszania swoich tekstów do kolejnego numeru Eunomii.

 

Rada Naukowa czasopisma EUNOMIA

 

Ważne terminy:

Termin nadsyłania tekstów:                                                          15 września

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami:                        15 października

Składanie tekstów po korekcie autorskiej:                                  10 listopada

 

 

 

Numer ukaże się w wersji drukowanej oraz elektronicznej

Nasz adres internetowy: www.eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl