Menu Zamknij

Zaproszenie do publikacji nr 2/2019 Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w kolejnym numerze czasopisma naukowego Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development wydawanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Jednocześnie zapraszamy do publikacji artykułów, które były wygłaszane w formie referatów  podczas konferencji narodowych i międzynarodowych. Osoby zainteresowane prezentacją swoich projektów oraz wyników badań zachęcamy  do nadsyłania swoich artykułów do kolejnego numeru czasopisma.

Na łamach czasopisma podejmujemy, przede wszystkim problematykę rozwoju zrównoważonego w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Kolejny numer ukaże się w dwóch wersjach: drukowanej oraz elektronicznej – na stronie internetowej  https://eunomia.akademiarac.edu.pl/. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Obecnie przyjmujemy teksty do drugiego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development, który ukaże się w drugiej połowie 2019 roku. W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, przeglądowych, opiniotwórczych, komunikatów, notek technicznych w języku polskim i angielskim.

Wszystkie artykuły zgłaszane do czasopisma recenzowane są przez krajowych i zagranicznych recenzentów specjalizujących się w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polski i angielskim: do 31 października

Przekazanie tekstu artykułu: do 22 listopada

Przekazanie tekstu Autorom wraz z recenzjami: do 6 grudnia

Dosłanie poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji: do 13 grudnia

Teksty, które powinny zostać zredagowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development (dostępne na stronie internetowej https://eunomia.akademiarac.edu.pl/) proszę przesyłać  na adres eunomia@pwszrac.pl.

Kontakt:

PWSZ w Raciborzu

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Słowackiego 55

47-400 Racibórz

email: eunomia@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Rada Naukowa

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *