Menu Zamknij

Protokół posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” 27 kwiecień 2023 r.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca Rady  JM Rektor dr Paweł Strózik, a następnie członkowie – dr hab. Jarosław Cholewa, dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr Ilona Gembalczyk, dr Andrzej Widota, dr Henryk A. Kretek oraz redaktor naczelny mgr Piotr Mucha.

Na wstępie omówiono wydanie drugiego numeru 2(103)/2022 czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukazał się w pierwszym kwartale 2023 r. oraz poinformowano o planowanym wydaniu pierwszego numeru 1 (104)/2023 czasopisma w trzecim kwartale 2023 r.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie Open Journal System (OJS) tj. oprogramowania typu open source do zarządzania recenzowanymi czasopismami akademickimi, które zostało stworzone przez Public Knowledge Project.

Zaplanowano złożenie ankiety ewaluacyjnej w bazie ICI Journals Master List 2022 oraz omówiono zakup identyfikatorów cyfrowych DOI (digital object identifier).

W następnej kolejności poinformowano o planowanej konferencji w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu poświęconej tematyce zrównoważonego rozwoju. Celem seminarium jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy animatorami życia publicznego, zaangażowanymi w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, skupionymi w organizacjach pozarządowych z przedstawicielami świata nauki.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *