Menu Zamknij

Początek międzynarodowej współpracy – „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” z czasopismem partnerskim American Institute of Applied Sciences w Szwajcarii

„Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” czasopismo naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, które ukazuje się od roku 2018, ma szansę stać się czasopismem międzynarodowym. Obie Uczelnie łączy wspólna idea szerokiej promocji tematyki zrównoważonego rozwoju, a w sytuacji postpandemicznej i wojennej rzeczywistości idea ta – promowana w czasopiśmie „Eunomia” od pierwszych numerów, zyskuje dziś szczególnie na znaczeniu. Czasopismo uczelniane podejmuje problematykę zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako nowa doktryna ekonomiczna, której wprowadzenie może zapewnić harmonijny, nienaruszający interesów przyszłych pokoleń, rozwój gospodarki w skali globalnej. Zrównoważony rozwój obejmuje szeroką paletę zagadnień z pogranicza wielu nauk, są to: społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacje w transporcie, zarządzanie łańcuchem dostaw, zrównoważone rozwiązania w operacjach i logistyce, kraje wschodzące, produkcja/rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, technologia finansowa.

Trzeba również zaznaczyć, że „Eunomia” od samego początku wydawana jest jako czasopismo „open access”, oferujące dostęp do wszystkich numerów w wolnym, pełnotekstowym  dostępie dla wszystkich czytelników na stronie https://eunomia.akademiarac.edu.pl/. Z kolei o wartości naukowej świadczy fakt, że czasopismo pozytywnie przechodzi coroczny proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List, która jest  międzynarodową bazą indeksacyjną czasopism naukowych, gdzie – od blisko 20 lat – oceniane są zgłoszone periodyki, a pozytywna ocena jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki. Mając na uwadze to, że czasopisma naukowe nadal pozostają ważnym narzędziem komunikacji naukowej i tworzenia nowej wiedzy, czynimy starania o włączenie „Eunomii” do wykazu czasopism naukowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czasopismo „Eunomia” publikuje artykuły naukowców zza granicy i naukowców polskich, na jej łamach publikują zarówno uznani naukowcy, jak i studenci, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukową ścieżkę. Niezwykle cenna jest więc szeroka dyskusja badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe nad pojęciami, zasadami i zjawiskami wiążącymi się z ideą przewodnią. To pokazuje jak ważna jest debata całego środowiska akademickiego.

Okazją do takiej debaty oraz do rozpoczęcia współpracy pomiędzy uczelniami nauk ścisłych będzie pierwsza edycja konferencji badawczej FMOS At the crossroad of Finance, Marketing and Operations for Sustainable Business 8-9 czerwiec 2023 r., w której biorą udział wykładowcy Instytutu Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *