Menu Zamknij

III Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 05 marca 2019 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady  dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – prof. zw. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dr hab. Jarosław Cholewa,  dr hab. Piotr Olender, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr John A. Dee, doc. dr Jolanta Gabzdyl, dr Katarzyna Rybińska, redaktor naczelny mgr Piotr Mucha oraz sekretarz redakcji  dr Henryk Kretek.

Na wstępie zapoznano członków Rady Naukowej z zasadami ustalania punktacji czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W następnej kolejności omówiono wydanie trzeciego numeru czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w drugim kwartale 2019 r. W związku z tym, przedłużono  terminy nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim, przekazania tekstu artykułu, przekazania tekstu autorom wraz z recenzjami oraz dosłania poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji. Przy okazji podjęto dyskusję dotycząca budowy listy recenzentów na rok 2019. Redaktorem naukowym planowanego wydania został  dr Henryk Kretek.

Kolejnym punktem  posiedzenia była decyzja o wdrożeniu zasad etyki czasopisma opracowanych przez COPE (Commitee on Publication Ethics).

Zaplanowano rejestrację czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w międzynarodowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) Postanowiono podpisać umowę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *