Menu Zamknij

II Posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.  W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział: przewodnicząca rady  dr hab. inż. arch.  Ewa Stachura, a następnie członkowie – dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr Katarzyna Rybińska, redaktor naczelny  mgr Piotr Mucha oraz sekretarz redakcji  dr Henryk Kretek.

Na wstępie wybrano jednogłośnie nowych członków Rady Naukowej, w osobie  dr Jolanty Gabzdyl oraz dr arch. John Dee.

Następnie omówiono wydanie drugiego numeru czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej, który ukaże się w pierwszym kwartale 2019 r. Redaktorem naukowym planowanego wydania jest dr Henryk Kretek.

Kolejnym punktem  posiedzenia była sprawa zmiany numeru ISSN  w związku ze zmianą tytułu czasopisma oraz uzyskanie numeru ISSN dla wersji elektronicznej. Postanowiono złożyć dwa wnioski o nadanie numeru ISSN do Narodowego Ośrodka ISSN.

Zaplanowano rejestrację czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development w międzynarodowej bazie ICI Word of Journals (Index Copernicus).

W trakcie posiedzenia przedyskutowano również plan wydania trzeciego numeru czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development. W związku z tym, ustanowiono terminy nadsyłania kart zgłoszeń z abstraktami w języku polskim i angielskim, przekazania tekstu artykułu, przekazania tekstu autorom wraz z recenzjami oraz dosłania poprawionych tekstów po korekcie autorskiej do redakcji.

Na zakończenie podziękowano osobom zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju czasopisma Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *