Menu Zamknij

Tematy

II Seminarium EUNOMII
Współczesny samorząd a organizacje pozarządowe
Bilans – perspektywy – dylematy

Organizacje pozarządowe i ich rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
Ekologia a ochrona środowiska;
Pomoc społeczna a praca socjalna;
Kultura fizyczna i sport;
Ochrona i promocja zdrowia;
Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne aktywności seniorów;
Społeczeństwo obywatelskie;
Edukacja;
Polityka społeczna państwa a rozwój społeczeństwa biznesu;
Ekonomia i sfera finansów;
Kultura;
Programy etyczne a standardy odpowiedzialności biznesu czy organizacji;
Bezpieczeństwo: narodowe, pożarowe, powodziowe, energetyczne, żywnościowe, społeczne, ekonomiczne etc.;
Inne tematy zaproponowane przez uczestników.